Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP.HCM quá tải

Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP.HCM quá tải
Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP.HCM quá tải

Một ban công được “sửa đổi” để tạo thêm không gian.

Năm 2010, Chính phủ đã phê duyệt về nguyên tắc dự án xây dựng cơ sở chỉnh hình mới tại huyện Bình Chánh theo hình thức xây dựng – chuyển giao. Tuy nhiên, dự án vẫn đang vướng mắc ở bước “chuẩn bị thủ tục đầu tư”.

Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết đã đề xuất với chính quyền thành phố về việc dừng triển khai dự án theo hình thức BT, thay vào đó sử dụng ngân sách thành phố, đồng thời chuyển địa điểm đến nơi rộng hơn để đảm bảo có thể tổ chức. ít nhất 500 giường.

Nguồn: VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *