Các cơ quan chức năng đã tiến hành thay thế các lan can xuống cấp, thiết lập hệ thống chiếu sáng và cải tạo vỉa hè ven Hồ Tây, một biểu tượng của Hà Nội.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành thay thế các lan can xuống cấp, thiết lập hệ thống chiếu sáng và cải tạo vỉa hè ven Hồ Tây, một biểu tượng của Hà Nội.
Các cơ quan chức năng đã tiến hành thay thế các lan can xuống cấp, thiết lập hệ thống chiếu sáng và cải tạo vỉa hè ven Hồ Tây, một biểu tượng của Hà Nội.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành thay thế các lan can xuống cấp, thiết lập hệ thống chiếu sáng và cải tạo vỉa hè ven Hồ Tây, một biểu tượng của Hà Nội.

Nguồn: VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *