Cơ sở hạ tầng thiếu chú ý dẫn đến tai nạn thường xuyên xảy ra tại một ngã tư ở huyện Hóc Môn, TP HCM, mặc dù chưa có trường hợp tử vong nào xảy ra.

Cơ sở hạ tầng thiếu chú ý dẫn đến tai nạn thường xuyên xảy ra tại một ngã tư ở huyện Hóc Môn, TP HCM, mặc dù chưa có trường hợp tử vong nào xảy ra.
Cơ sở hạ tầng thiếu chú ý dẫn đến tai nạn thường xuyên xảy ra tại một ngã tư ở huyện Hóc Môn, TP HCM, mặc dù chưa có trường hợp tử vong nào xảy ra.

Cơ sở hạ tầng thiếu chú ý dẫn đến tai nạn thường xuyên xảy ra tại một ngã tư ở huyện Hóc Môn, TP HCM, mặc dù chưa có trường hợp tử vong nào xảy ra.

Nguồn: VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *