Hà Nội đánh giá lượng khí thải xe máy bắt đầu từ năm 2024

Hà Nội đánh giá lượng khí thải xe máy bắt đầu từ năm 2024
Hà Nội đánh giá lượng khí thải xe máy bắt đầu từ năm 2024

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết các cơ quan chức năng sẽ xây dựng khung và ban hành kế hoạch quản lý khí thải xe máy vào năm 2023, cũng như xem xét các biện pháp “phân loại khu vực” để bảo vệ chất lượng không khí và hạn chế xe máy.

Trong giai đoạn 2024-2025, Hà Nội sẽ tổ chức các cuộc thử nghiệm đánh giá khí thải hàng năm đối với xe máy đã sử dụng ít nhất 5 năm. Thành phố cũng đang xem xét việc sử dụng tem để phân biệt các loại xe như vậy.

Trong giai đoạn này, Hà Nội cũng sẽ áp dụng các biện pháp để xác định các khu vực dựa trên các tiêu chuẩn phát thải.

Sau khi hoàn thành thử nghiệm, bắt đầu từ năm 2026, xe máy được sử dụng ít nhất ba năm sẽ phải được đánh giá khí thải thường xuyên và những xe không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải sẽ bị hạn chế tiếp cận. Hà Nội cũng sẽ xem xét việc thu phí khí thải của các phương tiện giao thông.

Thủ đô sẽ xây dựng hệ thống quản lý khí thải xe máy với 170 trạm, di động hoặc văn phòng phẩm. Camera giám sát giao thông cũng sẽ được sử dụng để phát hiện các phương tiện phun ra khói đen.

Tùy thuộc vào hoàn cảnh và các giai đoạn khác nhau của kế hoạch, Hà Nội có thể điều chỉnh. Ví dụ, trong giai đoạn đầu, khi người dân chưa quen với việc đánh giá phát thải thường xuyên, ban đầu thành phố có thể chỉ thực hiện đánh giá theo mục tiêu. Một khi có đủ cơ sở hạ tầng và hỗ trợ giao thông công cộng, thành phố cũng sẽ cân nhắc việc thu phí phát thải đối với các phương tiện giao thông.

Đối với các phương tiện quá cũ, không đạt tiêu chuẩn khí thải, Hà Nội sẽ có chính sách hỗ trợ cho các chủ phương tiện, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc từ nhiều nguồn để giúp các chủ phương tiện chuyển đổi phương tiện hoặc tìm cách kiếm sống khác.

Một cuộc khảo sát của Sở Môi trường Hà Nội trên 3.800 người sở hữu xe máy cho thấy 86% người được hỏi ủng hộ việc đánh giá khí thải. Phí đánh giá sẽ rơi vào khoảng 30.000-50.000 đồng cho mỗi buổi đánh giá, với tần suất một lần một năm. Tổng số 29% người được hỏi cho biết họ sẽ mang xe máy cũ nát đến các điểm thu gom.

Trước đó vào tháng 8/2021, Hà Nội đã thực hiện phiên đánh giá khí thải xe máy nhằm tạo cơ sở khoa học cho các biện pháp cải thiện chất lượng không khí.

Các cuộc kiểm tra phát thải ngẫu nhiên trên 5.200 phương tiện được sử dụng trong ít nhất 5 năm cho thấy rằng chúng có xu hướng thải ra nhiều khí thải hơn mức cần thiết.

Chương trình cũng đã giới thiệu các phương án hỗ trợ tài chính để giúp người dân loại bỏ xe máy cũ và chuyển sang xe mới.

Theo số liệu của Sở Giao thông vận tải, Hà Nội có hơn 7,6 triệu phương tiện trong thành phố vào tháng 7, bao gồm hơn một triệu ô tô, khoảng 6,5 triệu mô tô và 180.000 xe máy điện.

Nguồn: VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *