Hai bệnh viện phía bắc trị giá 420 triệu đô la trong tình trạng lấp lửng

Hai bệnh viện phía bắc trị giá 420 triệu đô la trong tình trạng lấp lửng
Hai bệnh viện phía bắc trị giá 420 triệu đô la trong tình trạng lấp lửng

Cách đó khoảng 700 m là cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức, cũng chưa đi vào hoạt động và chưa được bảo trì.

Đến năm 2018, các bệnh viện đã hoàn thành một phần, bao gồm cả cánh chẩn đoán của họ, nhưng sau đó việc xây dựng dừng lại và chúng bị đóng cửa.

Theo Bộ Y tế, việc chậm trễ là do nhiều nguyên nhân không lường trước được, đặc biệt là liên quan đến đầu tư và hợp đồng.

Cơ sở hiện tại của Việt Đức tại Hà Nội là trung tâm phẫu thuật lớn nhất của Việt Nam.

Nguồn: VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *