Heineken Việt Nam tài trợ cho chương trình bảo tồn nguồn nước của WWF

Heineken Việt Nam tài trợ cho chương trình bảo tồn nguồn nước của WWF
Heineken Việt Nam tài trợ cho chương trình bảo tồn nguồn nước của WWF

Chương trình bảo tồn nguồn nước tại Vườn quốc gia Xuân Sơn ở tỉnh Phú Thọ, khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai ở tỉnh Đồng Nai và khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười ở tỉnh Tiền Giang sẽ được thực hiện trong 4 năm, với kinh phí 30 tỷ đồng (1,28 USD) triệu) từ Heineken Việt Nam.

Chương trình được thiết lập để tăng cường quản lý tài nguyên nước ở các lưu vực sông quan trọng này.

Theo kế hoạch, các hệ sinh thái trên các lưu vực sông này sẽ được phục hồi và trồng rừng thay thế nhằm duy trì và cải thiện khả năng điều tiết và cung cấp nước cho cộng đồng địa phương, đồng thời hỗ trợ các hoạt động nông nghiệp ở những khu vực này.

Chương trình là một phần trong nỗ lực của Heineken Việt Nam nhằm bảo vệ các lưu vực đầu nguồn, và là một bước quan trọng hướng tới tham vọng cân bằng 100% nước của Heineken Việt Nam vào năm 2025, theo đó công ty tìm cách trả lại cho môi trường lượng nước đi vào các loại bia của mình.

Chương trình nhằm khôi phục tính toàn vẹn của hệ sinh thái và đa dạng sinh học trong các lưu vực của những con sông này, cũng là mục tiêu cao trong chương trình nghị sự của WWF-Việt Nam.

Các lưu vực sông Hồng, sông Đồng Nai và sông Tiền có tính đa dạng sinh học và giá trị kinh tế cao đối với cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, việc khai thác quá mức nguồn nước, rừng và đất đai; và việc quản lý các nguồn thải không hiệu quả; cộng với tác động của biến đổi khí hậu đã làm giảm số lượng và chất lượng nước ở các vùng này.

“Bảo vệ nguồn nước là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của Heineken Việt Nam, đặc biệt khi các loại bia có 95% là nước”, Holly Bostock, Giám đốc phụ trách mảng kinh doanh của Heineken Việt Nam cho biết.

“Trong hoạt động sản xuất của mình, chúng tôi không ngừng tăng cường hiệu quả sử dụng nước và cải thiện lưu thông nước. Chương trình hợp tác bảo tồn nước với WWF Việt Nam sẽ cải thiện chất lượng nước và khôi phục cơ chế quản lý nước ở 3 lưu vực sông quan trọng, nơi có ba nhà máy bia của chúng tôi, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Tiền Giang. Chương trình này với những tác động tích cực và toàn diện đến môi trường và cộng đồng sẽ là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững ‘Brewing A Better Vietnam’ của chúng tôi. “

Lễ công bố quan chức.  Ảnh của Heineken Việt Nam

Lễ công bố hợp tác. Ảnh của Heineken Việt Nam

Hoàng Việt, Trưởng nhóm nước ngọt tại WWF-Việt Nam, cho biết: “Chương trình được thiết kế với cách tiếp cận toàn diện nhằm giải quyết các vấn đề an ninh nguồn nước với các giải pháp dựa vào thiên nhiên và dựa vào cộng đồng.

“Với sự cam kết mạnh mẽ và hợp tác chặt chẽ của Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục Thủy lợi, Tổng cục Thủy lợi và Cục Quản lý rừng đặc dụng, Cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tham gia và sự tài trợ của Heineken Việt Nam, WWF-Việt Nam tin tưởng rằng hệ sinh thái ở các lưu vực nước quan trọng này của Việt Nam sẽ được bảo vệ và phát triển bền vững, cung cấp thêm nguồn nước trong khu vực, giải quyết tình trạng thiếu nước ở các sông hạ lưu, đặc biệt là ở mùa khô. “

Mục tiêu của chương trình là đến năm 2025, hệ sinh thái nước ngọt ở khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Nai, di sản văn hóa, khu bảo tồn hệ sinh thái Đồng Tháp Mười và vườn quốc gia Xuân Sơn được khôi phục và bảo vệ, cộng đồng địa phương hình thành thói quen mới và góp phần vào mục tiêu bổ sung tổng thể 3 tỷ lít nước mỗi năm.

Khoảng 2 tỷ lít nước dự kiến ​​sẽ được tăng lên mỗi năm thông qua việc nuôi dưỡng và làm giàu 1.100 ha rừng tự nhiên ở cả ba lưu vực sông.

Tổng cộng 200 triệu lít nước sẽ có khả năng tăng lên mỗi năm thông qua việc trồng 32,3 ha rừng gỗ lớn và cây bản địa.

Gần 800 triệu lít nước dự kiến ​​sẽ được bổ sung mỗi năm đặc biệt tại Khu bảo tồn Ecosystam Đồng Tháp Mười thông qua việc quản lý nước trong các vùng đất ngập nước ở Đồng Tháp Mười.

Ngoài ra, các cộng đồng sống trong vùng lõi và vùng đệm của Khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai và Vườn quốc gia Xuân Sơn sẽ được đào tạo để điều chỉnh thói quen sinh hoạt và canh tác nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến tài nguyên nước.

Chương trình hợp tác giữa WWF-Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Heineken Việt Nam, nếu được thực hiện thành công, có thể trở thành một mô hình hợp tác công – tư để bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo tồn tài nguyên nước và là một mô hình hợp tác để đảo ngược đa dạng sinh học mất mát ở Việt Nam.

Để biết thêm chi tiết, truy cập http://heineken-vietnam.com.vn/

Nguồn: VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *