Lo lắng, kiệt sức: Cảnh sát PCCC làm việc 24/24 giờ để giải cứu người và vớt toàn bộ thi thể sau vụ cháy quán karaoke khiến 32 người thiệt mạng ở tỉnh Bình Dương.

Lo lắng, kiệt sức: Cảnh sát PCCC làm việc 24/24 giờ để giải cứu người và vớt toàn bộ thi thể sau vụ cháy quán karaoke khiến 32 người thiệt mạng ở tỉnh Bình Dương.
Lo lắng, kiệt sức: Cảnh sát PCCC làm việc 24/24 giờ để giải cứu người và vớt toàn bộ thi thể sau vụ cháy quán karaoke khiến 32 người thiệt mạng ở tỉnh Bình Dương.

Lo lắng, kiệt sức: Cảnh sát PCCC làm việc 24/24 giờ để giải cứu người và vớt toàn bộ thi thể sau vụ cháy quán karaoke khiến 32 người thiệt mạng ở tỉnh Bình Dương.

Nguồn: VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *