Mất khứu giác, sốt và khó thở không còn là những triệu chứng phổ biến nhất mà là đau họng, chảy nước mũi, hắt hơi và đau đầu.

Mất khứu giác, sốt và khó thở không còn là những triệu chứng phổ biến nhất mà là đau họng, chảy nước mũi, hắt hơi và đau đầu.
Mất khứu giác, sốt và khó thở không còn là những triệu chứng phổ biến nhất mà là đau họng, chảy nước mũi, hắt hơi và đau đầu.

Mất khứu giác, sốt và khó thở không còn là những triệu chứng phổ biến nhất mà là đau họng, chảy nước mũi, hắt hơi và đau đầu.

Nguồn: VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *