Một chiếc xe với một "tập huấn" Biển báo mất lái đâm vào một ngôi nhà ở phía Bắc tỉnh Bắc Giang, suýt tông vào hai trẻ em đang đứng chờ sang đường.

Một chiếc xe với một "tập huấn" Biển báo mất lái đâm vào một ngôi nhà ở phía Bắc tỉnh Bắc Giang, suýt tông vào hai trẻ em đang đứng chờ sang đường.
Một chiếc xe với một "tập huấn" Biển báo mất lái đâm vào một ngôi nhà ở phía Bắc tỉnh Bắc Giang, suýt tông vào hai trẻ em đang đứng chờ sang đường.

Một chiếc ô tô mang biển “đào tạo” mất lái lao thẳng vào một ngôi nhà ở phía Bắc tỉnh Bắc Giang, suýt tông vào hai trẻ em đang đứng chờ sang đường.

Nguồn: VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *