Nga tấn công các thành phố trên khắp Ukraine trong giờ cao điểm vào sáng thứ Hai, sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố vụ nổ trên cây cầu dẫn đến Crimea là một vụ tấn công khủng bố.

Nga tấn công các thành phố trên khắp Ukraine trong giờ cao điểm vào sáng thứ Hai, sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố vụ nổ trên cây cầu dẫn đến Crimea là một vụ tấn công khủng bố.
Nga tấn công các thành phố trên khắp Ukraine trong giờ cao điểm vào sáng thứ Hai, sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố vụ nổ trên cây cầu dẫn đến Crimea là một vụ tấn công khủng bố.

Nga tấn công các thành phố trên khắp Ukraine trong giờ cao điểm vào sáng thứ Hai, sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố vụ nổ trên cây cầu dẫn đến Crimea là một vụ tấn công khủng bố.

Nguồn: VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *