Ngôi nhà Hà Nội, nơi Hồ Chí Minh đến thăm, trở thành di tích lịch sử quốc gia

Ngôi nhà Hà Nội, nơi Hồ Chí Minh đến thăm, trở thành di tích lịch sử quốc gia
Ngôi nhà Hà Nội, nơi Hồ Chí Minh đến thăm, trở thành di tích lịch sử quốc gia

Nhà của bà Nguyễn Thị An là nơi đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở sau khi từ Việt Nam trở về Hà Nội Bac, đóng vai trò là cơ sở ủng hộ Việt Minh, một liên minh độc lập dân tộc do Hồ Chí Minh lãnh đạo trong Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Khu vực này hiện bao gồm một số tỉnh đông bắc.

Ông ở nhà từ ngày 23/8 đến ngày 25/8/1945.

Tại đây, ông đã làm việc với các nhân vật lớn của quốc gia như Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh về các vấn đề liên quan đến cách mạng và chuẩn bị Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nguồn: VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *