Theo đề xuất của một liên danh gồm bốn công ty được chọn làm tư vấn cho tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam, dự án sẽ có chi phí 61,67 tỷ USD và được xây dựng trong ba giai đoạn.

Theo đề xuất của một liên danh gồm bốn công ty được chọn làm tư vấn cho tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam, dự án sẽ có chi phí 61,67 tỷ USD và được xây dựng trong ba giai đoạn.
Theo đề xuất của một liên danh gồm bốn công ty được chọn làm tư vấn cho tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam, dự án sẽ có chi phí 61,67 tỷ USD và được xây dựng trong ba giai đoạn.

Theo đề xuất của một liên danh gồm bốn công ty được chọn làm tư vấn cho tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam, dự án sẽ có chi phí 61,67 tỷ USD và được xây dựng trong ba giai đoạn.

Nguồn: VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *