Trung Quốc là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào tháng 1 năm 1950 và là đối tác thương mại lớn nhất của nước này kể từ năm 2004.

Trung Quốc là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào tháng 1 năm 1950 và là đối tác thương mại lớn nhất của nước này kể từ năm 2004.
Trung Quốc là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào tháng 1 năm 1950 và là đối tác thương mại lớn nhất của nước này kể từ năm 2004.

Trung Quốc là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào tháng 1 năm 1950 và là đối tác thương mại lớn nhất của nước này kể từ năm 2004.

Nguồn: VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *